Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai và Luật Nhà ở sửa đổi

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp đợt thứ 2 (ngày 24 – 25/8) để cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật đối với một số dự án luật quan trọng.

Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tại đợt họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai và Luật Nhà ở sửa đổi - Ảnh 1.Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, ngày 28 – 30/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khóa XV để thảo luận, góp ý kiến về 9 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, 9 dự án luật tại hội nghị lần này đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vừa qua. Trong đó, Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và cho ý kiến lần đầu vào 8 dự án luật còn lại.

Sau kỳ họp thứ 5, các dự thảo luật này đã được các cơ quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, bước đầu có chỉnh sửa, tiếp thu, chỉnh lý, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong những phiên họp gần đây.

” Đây là những dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và đại biểu Quốc hội, có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng, một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, cần được tiếp tục cân nhắc, vì vậy rất cần sự đóng góp ý kiến của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách “, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Anh Văn

VTC News

Bài viết liên quan