Từ 15/1, Đồng Nai sẽ tách thửa đất ra sao?

Thửa đất, khu đất được tách thành dự án độc lập ở Đồng Nai phải đảm bảo tiếp giáp với đường giao thông theo hiện trạng từ 6 m trở lên hoặc đường giao thông theo quy hoạch sẽ được hình thành khi thực hiện dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô tách thành dự án độc lập để giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các thửa đất công nằm trong dự án được tách thành dự án độc lập để đấu giá quyền sử dụng nếu đáp ứng 2 điều kiện. Thứ nhất, dự án sử dụng diện tích đất được Nhà nước giao cho quản lý sử dụng, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công cộng, đất mà người sử dụng đất không được chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về sử dụng đất.

Từ 15/1, Đồng Nai sẽ tách thửa đất ra sao? - Ảnh 1.Từ 15/1, khu đất được tách thành dự án độc lập ở Đồng Nai phải có diện tích từ 300 m2 trở lên.

Thứ hai là không có tài sản gắn liền với đất mà khu đất này có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã được chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố.

Tỉnh Đồng Nai quy định, điều kiện để tách thửa độc lập là khu đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng (quy hoạch đô thị, nông thôn và khu chức năng) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố.

Thửa đất, khu đất được tách thành dự án độc lập phải đảm bảo tiếp giáp với đường giao thông theo hiện trạng từ 6 m trở lên hoặc đường giao thông theo quy hoạch sẽ được hình thành khi thực hiện dự án . Có khả năng kết nối dự án với hạ tầng kỹ thuật xung quanh; đủ quy chuẩn lập quy hoạch chi tiết hoặc mặt bằng tổng thể dự án theo mục đích phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, về diện tích của thửa đất , khu đất được tách thành dự án độc lập có diện tích từ 300 m2 trở lên và sau khi tách phải tiếp giáp với đường giao thông hoặc đường theo quy hoạch sẽ hình thành.

Trường hợp trong ranh giới dự án có nhiều thửa đất, khu đất thì điều kiện để tách thành dự án độc lập được thực hiện cho từng thửa đất, khu đất đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tỷ lệ, diện tích quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng quy định, trường hợp thửa đất, khu đất không đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô diện tích nói trên để tách thành dự án độc lập thì cơ quan thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Từ 15/1, Đồng Nai sẽ tách thửa đất ra sao? - Ảnh 2.Quyết định tách thửa mới sẽ gỡ vướng mắc dự án có đất công “da beo”, đất sông, đất suối xen, kẹt bên trong dự án.

Nếu thửa đất, khu đất đảm bảo điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thửa thành dự án độc lập nhưng có hình dạng phức tạp không thể lập quy hoạch chi tiết hoặc mặt bằng tổng thể thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này.

Đối tượng áp dụng quyết định này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư có sử dụng đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các nhà đầu tư theo quy định Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đáp ứng các quy định của pháp luật đất đai trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện có gặp khó khăn, vướng mắc thì có ý kiến gửi về Sở Tài nguyên Môi trường để sở này tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Quyết định này là nhằm gỡ vướng mắc dự án có đất công “da beo”, đất sông, đất suối xen, kẹt bên trong dự án. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1.

Theo Duy Quang-Mạnh Thắng

Tiền Phong

Bài viết liên quan