Thu nhập 15 triệu đồng/tháng, ăn tiêu “dè sẻn”, vài chục năm mới có thể mua nhà

Bài viết liên quan