Thông tin mới nhất về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận 8, Tân Bình, Tân Phú (Tp.HCM)

Thông tin mới nhất về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận 8, Tân Bình, Tân Phú (Tp.HCM)

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Bùi Xuân Cường ký quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận 8, quận Tân Bình và quận Tân Phú.

Theo đó, quận 8 có tổng diện tích hơn 1.911 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 150 ha, đất phi nông nghiệp 1.761 ha.

Theo kế hoạch được duyệt, năm nay, quận 8 thu hồi gần 3 ha đất nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp bị thu hồi gần 20 ha, trong đó đất ở đô thị là hơn 12 ha, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối hơn 2 ha…

Về chuyển mục đích sử dụng đất, quận 8 có 13 ha đất nông nghiệp đăng ký chuyển sang đất phi nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa là 0,68 ha, đất trồng cây hàng năm khác là 11,4 ha. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là gần 1 ha.

Quận Tân Phú có tổng diện tích hơn 1.597 ha, trong đó đất nông nghiệp 23,7 ha, đất phi nông nghiệp là hơn 1.573 ha.

Năm nay, quận Tân Phú thu hồi 0,04 ha đất nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp bị thu hồi là 4,7 ha, trong đó đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1 ha, đất ở đô thị 2,76 ha.

Về chuyển mục đích sử dụng đất, quận Tân Phú có 5,75 ha đất nông nghiệp đăng ký chuyển sang đất phi nông nghiệp, trong đó đất trồng cây hàng năm khác là 5,24 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,32 ha…

Quận Tân Bình, có tổng diện tích hơn 2.243 ha và toàn bộ là đất phi nông nghiệp. Năm nay, quận Tân Bình thu hồi gần 39 ha đất phi nông nghiệp, trong đó đất quốc phòng hơn 29 ha, đất thương mại dịch vụ 1 ha.

Bảo Anh (TH)

Nhịp sống thị trường

Bài viết liên quan