Sơn La sẽ mở rộng thành phố, thành lập 2 thị xã Mộc Châu và Quỳnh Nhai

Sơn La sẽ mở rộng thành phố, thành lập 2 thị xã Mộc Châu và Quỳnh Nhai - Ảnh 1.

Tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện; 204 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 188 xã, 7 phường, 9 thị trấn.

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Sơn La phải hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, gồm 3 thị trấn các huyện: Phù Yên, Thuận Châu, Yên Châu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La cho chủ trương khuyến khích sắp xếp, mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị, tạo động lực phát triển KT-XH và hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Cụ thể, sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích của xã Nà Nghịu.

Sơn La chủ trương thành lập thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số xã Mường Giàng.

Đồng thời thành lập thị xã Mộc Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Mộc Châu.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai, hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mai Sơn, mở rộng thành phố Sơn La gắn với mục tiêu phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Nguyễn Khoa

Nhịp sống thị trường

Bài viết liên quan