Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tăng hơn 5.000 ha

Chú thích ảnh

TTXVN

TTXVN/ Báo Tin Tức

Bài viết liên quan