Novaland đã chi hơn 2.300 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Novaland đã chi hơn 2.300 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạnNovaland đã chi 2.346 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của hai lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, tổng giá trị 5.774 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, Novaland đã chi 2.252 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần trái phiếu lưu hành của lô NVLH2232001 và 94 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của lô NVLH2232002.

Cả 2 lô trái phiếu này đều được NVL phát hành vào 19/5/2022 với kỳ hạn 10 năm. Trong đó, lô trái phiếu NVLH2232001 có tổng giá trị 5.543 tỷ đồng với mức lãi suất 10%/năm. Còn lô trái phiếu NVLH2232002 có tổng giá trị 231 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm.

Như vậy, sau khi mua lại trước hạn giá trị lưu hành của lô trái phiếu NVLH2232001 giảm còn 3.291 tỷ đồng, và lô trái phiếu NVLH2232002 còn 137 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/9, Novaland cũng công bố dùng bất động sản để thanh toán các khoản gốc, lãi cho hai lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ. Thông tin cụ thể về bất động sản không được doanh nghiệp này công bố.

Lô trái phiếu NVLH2123009 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành ngày 12/8/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 12/2/2023, số tiền cần thanh toán là 7,7 tỷ đồng. Như vậy, NVL chậm thanh toán hơn 7 tháng, được thanh toán bằng bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu.

Còn lô trái phiếu NVLH2123014 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành 18/11/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 18/5/2023, số tiền cần thanh toán là 15,7 tỷ đồng. NVL thanh toán chậm hơn 4 tháng bằng bất động sản.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Novaland trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 483,2 tỷ đồng so với báo cáo tài chính trước khi kiểm toán, tương đương lỗ ròng sau thuế 1.090 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do công ty trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, trong năm 2023, Novaland đã có lịch thu tiền 283,8 tỷ đồng trong số 483,2 tỷ đồng nêu trên.

Ngoài ra, hiện nay một số đối tác của Novaland chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng hợp tác, do đó, khoản thu nhập của công ty trong kỳ bị giảm. Khoản thu nhập này sẽ được ghi nhận trong kỳ kế toán tiếp theo sau khi Novaland thu được các nghĩa vụ tài chính từ các đối tác trễ hạn thanh toán.

Trong nửa đầu năm, công ty chưa thể thanh toán gốc của 9 lô trái phiếu và 12 lô trái phiếu chậm trả lãi. Tổng số tiền cả lãi và gốc mà doanh nghiệp này chậm trả là 5.734 tỷ đồng.

Minh Tâm

Nhịp sống thị trường

Bài viết liên quan