Nghệ An được bổ sung 1.275 tỷ đồng để đền bù giải phóng mặt bằng

Nghệ An được bổ sung 1.275 tỷ đồng để đền bù giải phóng mặt bằngSố tiền được bổ sung để giải quyết đền bù mặt bằng các dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 1702/QĐ-TTg giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, giao bổ sung 1.275 tỷ đồng dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng (bao gồm cả phần chậm trả) của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An thuộc nhiệm vụ ngân sách trung ương phát sinh sau khi các dự án này đã quyết toán.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 được giao nêu trên. Thông báo hoặc quyết định giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách và đầu tư công.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác đối với số chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, căn cứ pháp lý khi triển khai thực hiện, chỉ thanh toán những nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của Nhà nước, bảo đảm không phát sinh khiếu kiện.

Báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng (bao gồm cả phần chậm trả) của dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính trước 30/08/2024 để tổng hợp, báo cáo Chính Phủ, báo cáo Quốc hội.

Thùy Trang

Đời sống Pháp luật

Bài viết liên quan