Một huyện được ứng cả trăm tỉ đồng làm dự án rồi nợ dây dưa

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức phiên chất vấn giữa hai kì họp HĐND tỉnh năm 2023.

Tại đây, đại biểu Nguyễn Trung Kiên đã chất vấn đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều dự án chậm hoàn trả vốn mà trước đó đã ứng của Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Tài chính, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai, thì số vốn ứng quá hạn hiện còn 144 tỉ đồng. Trong đó có 6 dự án thuộc tỉnh Gia Lai quản lý với tổng số tiền 52,4 tỉ đồng; 17 dự án do các huyện quản lý với tổng kinh phí ứng là gần 92 tỉ đồng.

Một huyện được ứng cả trăm tỉ đồng làm dự án rồi nợ dây dưa - Ảnh 1.

Trong giai đoạn 2019-2020, huyện Chư Sê đã được ứng tiền từ Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai để triển khai 16 dự án

Trong số 17 dự án do huyện quản lý thì huyện Chư Sê đặc biệt được ứng quỹ để thực hiện đến 16 dự án với số tiền trên 86 tỉ đồng. Một dự án còn lại do huyện Chư Pứh ứng gần 6 tỉ đồng.

Theo ông Dũng, các dự án do huyện Chư Sê quản lý được ứng tiền từ Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 và 2020. Sau đó, quỹ và hội đồng quỹ đã có nhiều văn bản đôn đốc hoàn trả vốn ứng. Bên cạnh đó, qua làm việc, Thường trực Huyện ủy và Thường trực UBND huyện Chư Sê đã thống nhất đưa vào kế hoạch đầu tư công của huyện Chư Sê năm 2023 để hoàn trả cho quỹ. Huyện Chư Sê đã thống nhất sau khi trừ các khoản theo quy định, toàn bộ nguồn thu tiền sử dụng đất của năm 2022 sẽ hoàn trả toàn bộ về quỹ theo quy định.

Theo ông Dũng, ngoài nợ tiền ứng quỹ để làm 16 dự án là 86 tỉ đồng thì huyện Chư Sê cũng chưa nộp 12 tỉ đồng tiền thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Trong thời gian tới sẽ dùng biện pháp mạnh thu về cho quỹ, không để huyện Chư Sê đầu tư.

“Bởi vì giai đoạn trước trong quá trình triển khai có thu tiền sử dụng đất nhưng dùng sang sử dụng về vốn đầu tư. Giai đoạn này mà chúng ta hồi tố thì dẫn đến nhiều hệ lụy. Nên về góc độ quản lý, cho ứng quỹ thì chúng tôi chỉ dùng biện pháp mạnh thu hồi số tiền này” – ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, biện pháp mạnh nhất để thu hồi tiền nợ là sẽ tham mưu cho UBND tỉnh yêu cầu Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai ngừng toàn bộ giao dịch về tiền sử dụng đất của các đơn vị đang nợ tiền sử dụng đất. Yêu cầu các đơn vị trích toàn bộ tiền thu từ sử dụng đất về Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai.

Theo Hoàng Thanh

Người Lao Động

Bài viết liên quan