Một dự án nhà ở xã hội tại khu Nam Tp.HCM chính thức nhận hồ sơ đăng kí thuê

Bài viết liên quan