Lâm Đồng từ chối đề nghị “kỳ lạ” của doanh nghiệp trên “đất vàng”

Lâm Đồng từ chối đề nghị "kỳ lạ" của doanh nghiệp trên "đất vàng"Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc Công ty TNHH Đà Lạt B&T đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đưa giá trị ngôi nhà đã hiến tặng vào phương án đấu giá và yêu cầu người trúng đấu giá có trách nhiệm chuyển trả tiền cho công ty là không có quy định, cơ sở pháp lý để thực hiện.

Mới đây, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản phúc đáp Công ty TNHH Đà Lạt B&T về đề nghị bổ sung điều kiện đấu giá tài sản trên đất tại khu đất 01 Trần Quý Cáp, phường 10, TP Đà Lạt.

Trước đó, vào tháng 9/2023 Công ty TNHH B&T có văn bản số 2509/2023/B&T-CV gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị hiến tặng tài sản trên đất là ngôi nhà 03 tầng, diện tích 1.148 m2 (số 01 Trần Quý Cáp, Phường 10, Thành phố Đà Lạt)

Tuy nhiên, đến ngày 20/11 vừa qua, Công ty TNHH Đà Lạt B&T có văn bản gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị bổ sung điều kiện đấu giá tài sản trên đất tại số 01 Trần Quý Cáp, Phường 10, Thành phố Đà Lạt.

Theo đó, Công ty TNHH Đà Lạt B&T cho biết, phía doanh nghiệp được biết sắp tới cơ sở nhà đất nêu trên sẽ được chính quyền tổ chức đấu giá công khai theo quy định. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá cơ sở nhà đất này được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Công ty TNHH B&T đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, bổ sung thêm điều kiện vào quy chế đấu giá cơ sở nhà, đất nêu trên.

Cụ thể, đơn vị trúng đấu giá, ngoài nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ số tiền trúng đấu giá tài sản cho Nhà nước, có trách nhiệm hoàn trả lại giá trị tài sản trên đất (là ngôi nhà Đà Lạt B&T đã tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu) mà doanh nghiệp đã đầu tư với số tiền 9,9 tỷ đồng.

Theo Công ty TNHH Đà Lạt B&T, đề nghị bổ sung điều kiện đấu giá nêu trên là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bù đắp một phần thiệt hại đối với chi phí mà công ty đã bỏ ra để nhận chuyển nhượng toàn bộ tài sản để hiến tặng, chuyển giao lại cho Nhà nước trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Ngày 27/11/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có ý kiến chỉ đạo về việc Công ty TNHH Đà Lạt B&T đề nghị bổ sung điều kiện đấu giá tài sản trên đất tại số 01 Trần Quý Cáp, phường 10, thành phố Đà Lạt.

Theo đó, ngày 6/12, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 3233/STC-GCS để cho ý kiến đối với đề nghị bổ sung điều kiện đấu giá tài sản trên đất tại số 01 Trần Quý Cáp, phường 10, Thành phố Đà Lạt.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 25/9/2023, Công ty TNHH Đà Lạt B&T có đề nghị hiến tặng tài sản trên đất là ngôi nhà 03 tầng, diện tích 1.148 m2.

Trong văn bản này có nêu: “Để quá trình bàn giao cơ sở nhà đất được thuận lợi, làm cơ sở để UBND tỉnh đưa cơ sở nhà đất trên vào khai thác, sử dụng có hiệu quả tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương, Công ty B&T xin đề xuất tặng cho (tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu) toàn bộ tài sản trên đất mà Công ty B&T đã đầu tư cho UBND tỉnh hoặc cơ quan được UBND tỉnh chỉ định.

Việc tặng cho này của Công ty TNHH Đà Lạt B&T thực hiện theo Điều 3 khoản 4 và và Điều 14 khoản 3 Nghị định 29/2018/NĐ-CP và không gắn với bất cứ điều kiện ràng buộc nào với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Công ty B&T không yêu cầu bồi hoàn, chi trả bất cứ khoản tiền nào liên quan đến việc tự nguyện bàn giao, tặng cho tài sản trên.”

Đến nay, UBND thành phố Đà Lạt (được UBND tỉnh Lâm Đồng giao tiếp nhận) đã hoàn tất công tác tiếp nhận và lập thủ tục để gửi UBND tỉnh xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và các quy định xác lập tài sản nhà nước có liên quan.

Như vậy, tài sản nêu trên là thuộc sở hữu nhà nước và các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

Do đó, việc Công ty TNHH Đà Lạt B&T đề nghị đưa giá trị ngôi nhà đã hiến tặng vào phương án đấu giá và yêu cầu người trúng đấu giá có trách nhiệm chuyển trả tiền cho Công ty là không có quy định, cơ sở pháp lý để thực hiện.

Minh Tâm

An ninh Tiền tệ

Bài viết liên quan