Kim Oanh Group khẳng định không có việc ‘quên’ dành quỹ đất cho nhà ở xã hội

Nhiều ngày nay, thông tin 2 dự án khu dân cư Cầu Đò và khu dân cư Mỹ Phước 4 (thị xã Bến Cát, Bình Dương) của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (thành viên Kim Oanh Group) không dành đủ 20% quỹ đất dự án để phát triển nhà ở xã hội đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước thông tin này, ngày 9/6, bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group khẳng định, đã bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật.

Kim Oanh Group khẳng định không có việc 'quên' dành quỹ đất cho nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group.

Theo bà Oanh, tại khu dân cư Cầu Đò (tên thương mại là khu đô thị Mega City), dự án có quy mô gần 50ha do Công ty Thiên Phú làm chủ đầu tư. Theo cơ cấu sử dụng đất được phê duyệt, tỷ lệ đất xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp chiếm 7% tổng diện tích đất ở của dự án.

Năm 2014, Công ty Thuận Lợi đấu giá thành công và nhận chuyển giao dự án. Nhận chuyển giao, Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm triển khai thực hiện khu dân cư Cầu Đò theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 31/5/2017, Công ty Thuận Lợi gửi công văn đến Sở Xây dựng Bình Dương đề nghị giữ nguyên tỷ lệ nhà ở xã hội 7% theo Quyết định 378/QDUBND ngày 24/1/2006 của UBND tỉnh.

Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành công văn chấp thuận cho Công ty Thuận Lợi được bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại khu dân cư Cầu Đò với tỷ lệ 7%, phần diện tích còn lại được tính vào quỹ đất giao thông tăng lên so với quy hoạch trước đây.

Dựa trên chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng tỉnh đã đề nghị UBND thị xã Bến Cát hướng dẫn công ty lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500, đồng thời thống nhất ý kiến bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội với tỷ lệ 7%-9%, phần diện tích còn lại được tính vào đất giao thông tăng thêm so với quy hoạch trước đây.

Ngày 6/7/2017, Công ty Thuận Lợi có văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch dự án khu dân cư Cầu Đò. Trong đó, diện tích đất nhà ở xã hội là 2,28 ha chiếm 9% diện tích đất ở và điều chỉnh diện tích đất giao thông tăng từ 14,58ha lên 18,44ha, tăng 2,87ha.

“Như vậy, tổng diện tích đất nhà ở xã hội và đất giao thông tăng thêm là 5,15ha chiếm 20,3% tổng diện tích đất ở, đảm bảo đúng theo Công văn 2643/UBND-KTN ngày 26/06/2017 của UBND tỉnh Bình Dương”, bà Đặng Thị Kim Oanh nói.

Trên cơ sở đó, ngày 11/7/2017, UBND thị xã Bến Cát ra quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ (1/500) khu dân cư Cầu Đò theo tỷ lệ NOXH được UBND tỉnh chấp thuận. Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Cầu Đò theo đó dự án có 276 căn Nhà ở xã hội liền kề.

Kim Oanh Group khẳng định không có việc 'quên' dành quỹ đất cho nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Dự án Golden Center City.

Tại khu dân cư Mỹ Phước 4 (tên thương mại là Golden Center City), dự án gồm 2 khu Mỹ Phước 4A (Golden A) và Mỹ Phước 4B (Golden B) được phê duyệt quy hoạch năm 2023 do Công ty Thiên Phú làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch ban đầu, dự án không bố trí đất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp.

Ngày 6/2/2006, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh và mở rộng khu dân cư Mỹ Phước 4, trong đó, bố trí 8,35% diện tích đất ở cho người thu nhập thấp. Ngày 2/7/2007, UBND huyện Bến Cát ra quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh khu dân cư Mỹ Phước 4, giảm tỷ lệ đất ở cho người thu nhập thấp xuống còn 7,58%.

Năm 2014, Công ty Thuận Lợi trúng đấu giá và nhận chuyển giao dự án cùng với lúc khu dân cư Cầu Đò. Sau khi công ty Thuận Lợi tiếp quản dự án, UBND thị xã Bến Cát đã ban hành công văn chấp thuận bố trí 8% tổng diện tích đất ở làm quỹ đất cho nhà ở xã hội và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ (1/500) khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B, bố trí 8% diện tích đất ở cho nhà ở xã hội.

“Như vậy thì Công ty Thuận Lợi đã bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại 2 dự án khu dân cư Cầu Đò và khu dân cư Mỹ Phước 4 theo đúng phê duyệt quy hoạch của UBND tỉnh Bình Dương”, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group khẳng định.

Trước đó, thanh tra Bộ Xây dựng ban hành Kết luận số 106/KL-TTr Về việc thực hiện dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội (NOXH) và công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Kết luận Thanh tra, Bộ Xây dựng xác định, một số chủ đầu tư dự án thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã không dành đất để xây dựng NOXH theo quy định của Chính phủ.

Cụ thể, báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương gửi tới Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, trong giai đoạn 2016-2021 có 178 dự án nhà ở thương mại được đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có 17 dự án phải dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, 161 dự án còn lại quy mô nhỏ hơn 10 đã chọn hình thức nộp tiền cho Nhà nước phát triển nhà NOXH thay vì dành quỹ đất.

Trong số 17 dự án bắt buộc phải dành quỹ đất phát triển NOXH, có 13 dự án quy mô trên 10ha, 4 dự án quy mô dưới 10ha.

Tại thời điểm thanh tra, Bộ Xây dựng phát hiện có 2 dự án quy mô trên 10ha không dành đủ 20% quỹ đất của dự án để phát triển NOXH. Đó là dự án Khu dân cư Cầu Đò và dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4, khu B. Cả hai dự án đều do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư.

Dự án khu dân dân cư Cầu Đò, theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt năm 2020, tỷ lệ đất dành cho NOXH trên tổng diện tích đất ở là hơn 7,5%.

Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4, diện tích đất dành cho NOXH ở 2 khu (A và B) theo quy hoạch được phê duyệt chiếm hơn 8,1% diện tích đất ở.

Theo Thy Huệ/VTC News

VTC News

Bài viết liên quan