Kiểm tra kế hoạch sử dụng đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ TN-MT) vừa làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra về việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tình hình xây dựng bảng giá đất của các địa phương và tổng hợp kết quả ban hành bảng giá đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nội dung kiểm tra gồm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật khi lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt.

Kiểm tra kế hoạch sử dụng đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Bộ TN&MT sẽ kiểm tra nhiều nội dung liên quan đến đất đai tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai 2013 trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở địa phương; Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất; Kết quả xử lý những công trình, dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, kiểm tra tình hình xây dựng bảng giá đất của các địa phương và tổng hợp kết quả ban hành bảng giá đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc kiểm tra nhằm phát hiện những tồn tại, bất cập của cơ chế, chính sách về đất đai để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai ở các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh giao Sở TN-MT làm đầu mối phối hợp với đoàn kiểm tra cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan. Các sở, ngành, địa phương liên quan có nhiệm vụ báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu theo nội dung kiểm tra thuộc nhiệm vụ quản lý của đơn vị.

Theo Ngọc Giang

Người lao động

Bài viết liên quan