Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch trường đua ngựa gần 500 triệu USD ở Sóc Sơn

Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch trường đua ngựa gần 500 triệu USD ở Sóc SơnTổ hợp vui chơi giải trí đa năng – trường đua ngựa nằm trên địa bàn hai xã Tân Minh và Phù Linh huyện Sóc Sơn có quy mô 125 ha và có tổng mức đầu tư gần 500 triệu USD.

UBND huyện Sóc Sơn đang tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – trường đua ngựa Sóc Sơn.

Ý kiến sẽ được lấy theo hình thức công khai tại trụ sở UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã Tân Minh, xã Phù Linh, thị trấn Sóc Sơn và trên trang thông tin điện tử của các huyện Sóc Sơn, các xã và thị trấn Sóc Sơn. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/12/2023 đến ngày 04/02/2024.

Trên cơ sở ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến của UBND các xã, UBND huyện Sóc Sơn, đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Công ty TNHH H&G sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoặc điều chỉnh đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương và đáp ứng yêu cầu phát triển chung của khu vực và Thủ đô Hà Nội.

Trước đó vào ngày 05/06/2020, UBND Thành phố có thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về việc lập quy hoạch Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa tại xã Phù Linh và Tân Minh. Trong đó, đồng ý cho phép lập song song quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng được giao thực hiện dự án theo quy định.

Vào tháng 7/2023, UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 3, tỷ lệ 1/2000 tại quyết định số 3560/QĐ-UBND. Đến nay, UBND huyện Sóc Sơn đang tổ chức lập đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 3, tỷ lệ 1/2000 và lấy ý kiến theo quy định.

Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch trường đua ngựa 500 tỷ USD ở Sóc Sơn - Ảnh 1.Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – trường đua ngựa, tỷ lệ 1/500. Ảnh : UBND huyện Sóc Sơn.

Theo đề xuất ban đầu, dự án trường đua ngựa Sóc Sơn có tổng đầu tư khoảng 500 triệu USD với kỳ vọng mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho địa phương.  Mặc dù dự kiến hoạt động sau năm 2021, dự án đã gặp khó khăn và giữa năm 2022, Hà Nội đã đề xuất giải quyết vấn đề thu hồi 125ha đất để triển khai dự án.

Thùy Trang

An ninh Tiền tệ

Bài viết liên quan