Gỡ khó thị trường bất động sản, TP.HCM yêu cầu chấm dứt ngay cảnh đùn đẩy trách nhiệm

Gỡ khó thị trường bất động sản, TP.HCM yêu cầu chấm dứt ngay cảnh đùn đẩy trách nhiệm

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các sở ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện chấm dứt cảnh đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục triển khai dự án BĐS trên địa bàn.

Nội dung trên nêu từ công văn UBND TP.HCM gửi sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kí vào ngày 17/8.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và UBND các quận huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của tại Công văn số 1056/UBND-DA ngày 5/7 về quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản.

Gỡ khó thị trường bất động sản, TP.HCM yêu cầu chấm dứt ngay cảnh đùn đẩy trách nhiệm - Ảnh 1.TP.HCM yêu cầu các sở ngành có chính kiến trong tháo gỡ thị trường bất động sản. (Hình minh hoạ)

Thủ trưởng các cơ quan chủ động tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không trình, báo cáo công việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan lên UBND TP, Chủ tịch TP; Không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan liên quan để né tránh trách nhiệm.

Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài; Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp, rà soát có ý kiến thẩm định đối với các dự án bất động sản trên địa bàn.

” Theo đó, cần có chính kiến khẳng định việc thống nhất hay không thống nhất đối với nội dung thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của cơ quan “, công văn nêu rõ.

Ngoài ra, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trọng thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM, ban hành theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 3/3/2023 của UBND TP.

Đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn.

Ông Phan Văn Mãi yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có nghị quyết, công điện và thông báo Kết luận nêu trên nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật, việc giải quyết công việc của các đơn vị thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

Kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong công tác phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, bất động sản.

Theo Hoàng Thọ

VTC

Bài viết liên quan