Gần 340.000 công nhân sẽ có nhà ở xã hội ở Bắc Giang

Theo đề án, số lượng công nhân có nhu cầu nhà ở xã hội (NOXH) giai đoạn 2021-2025 khoảng 424.000 người. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang giải quyết 80% nhu cầu về NOXH cho công nhân, tương đương với khoảng gần 340.000 người.

Trong năm 2021-2022, tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư thực hiện xây dựng các dự án NOXH cho công nhân. Toàn tỉnh Bắc Giang có 15 dự án NOXH cho công nhân, dự kiến triển khai đến năm 2025.

Đến hết năm 2025, nếu các dự án này hoàn thành toàn bộ sản phẩm cung cấp hơn 29.700 căn hộ NOXH cho công nhân. Cụ thể, các dự án nhà ở xã hội đã và dự kiến triển khai theo đề án trong giai đoạn 2021-2025 sẽ hình thành gần 40.700 căn hộ nhà ở xã hội.

Gần 340.000 công nhân sẽ có nhà ở xã hội ở Bắc Giang - Ảnh 1.Dự án nhà ở xã hội tại xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng, Bắc Giang).

Đối với các dự án NOXH dành cho c ông nhân đã triển khai, tỉnh Bắc Giang cho phép mở rộng đối tượng thụ hưởng NOXH theo quy định pháp luật, trên cơ sở ưu tiên công nhân đang lao động trong khu, cụm công nghiệp.

Tỉnh Bắc Giang dự báo, tổng số công nhân tại các khu công nghiệp Bắc Giang đến hết năm 2025 hơn 262.00 người, đến năm 2030 hơn 487.500 người. Trong khi đó, giai đoạn 2021-2025, nhu cầu NOXH của người thu nhập thấp dự báo hơn 13.100 căn; giai đoạn 2026-2030, nhu cầu này dự báo hơn 31.300 căn.

Đối với phát triển nhà ở xã hội cho công nhân trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang tập trung trọng điểm phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu vực tập trung công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội là các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu vực tập trung công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội là các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng và mở rộng thêm các khu vực phát triển trong hoặc lân cận các khu, cụm công nghiệp tại thành phố Bắc Giang và các huyện Lạng Giang, Lục Nam.

Gần 340.000 công nhân sẽ có nhà ở xã hội ở Bắc Giang - Ảnh 2.Dự án nhà ở xã hội ở thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Đối với phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp , trong giai đoạn 2021-2025, Bắc Giang tập trung trọng điểm phát triển nhà ở xã hội tại khu vực các đô thị lớn như thành phố Bắc Giang; các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa với định hướng thành lập thị xã; khu vực đô thị tại các huyện Yên Dũng, Lạng Giang để giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp đô thị.

Trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp tại khu vực các đô thị lớn và mở rộng ra các đô thị còn lại trên địa bàn tỉnh.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

Bài viết liên quan