Diễn biến bất ngờ vụ Công ty Phú Cường Kiên Giang bị cho là nợ thuế

Tổng Cục thuế vừa có Công văn số 484/TCT-QLN ngày 6-2-2024, trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc khoanh tiền thuế nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang (gọi tắt là Công ty Phú Cường Kiên Giang).

Theo Tổng Cục Thuế, căn cứ Điều 83 Luật Quản lý thuế ngày 13-6-2019, quy định có 5 trường hợp được khoanh tiền nợ thuế thì trường hợp của Công ty Phú Cường Kiên Giang không thuộc trường hợp được khoanh tiền thuế nợ.

Diễn biến bất ngờ vụ Công ty Phú Cường Kiên Giang bị cho là nợ thuế- Ảnh 1.Một góc dự án Khu đô thị mới Phú Cường tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Công văn của Tổng Cục Thuế cũng nói rõ: “Căn cứ vào các quy định (tại khoản 4 Điều 18; điểm c, khoản 7 Điều 11; điểm c.4 khoản 11 Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ và điểm b khoản 1 và khoản 7 Điều 59 Luật Quản lý thuế), Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 1340 ngày 3-7-2023 nhưng quá thời hạn quy định (trong vòng 90 ngày), Công ty Phú Cường Kiên Giang chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vào ngân sách nhà nước thì công ty phải nộp tiền chậm nộp theo quy định”.

Công ty Phú Cường Kiên Giang là đơn vị thực hiện dự án Khu nhà ở biệt thự BT31 (thuộc khu I, Khu Đô thị mới Phú Cường, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) theo quyết định chấp thuận chủ trương được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt ngày 22-7-2021.

Ngày 3-7-2023, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thông báo Công ty Phú Cường Kiên Giang nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho dự án trên là hơn 46 tỉ đồng, thời hạn nộp là 90 ngày. Công ty cho rằng số tiền nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất trên là quá cao, giá tính chưa phù hợp.

Sau đó, công ty gửi kiến nghị đến UBND tỉnh Kiên Giang cùng sở, ngành liên quan xem xét định lại giá về chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngày 19-12-2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Kiên Giang đã có ý kiến kết luận và giao Sở Tài chính tỉnh chủ trì, thuê đơn vị có chức năng tư vấn xác định lại giá đất độc lập để khảo sát, xác định. Đề nghị Cục Thuế tỉnh theo thẩm quyền xem xét việc tạm dừng thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Phú Cường Kiên Giang theo quy định pháp luật.

Ngày 8-1-2024, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang có công văn số 30 gửi Tổng Cục Thuế xin ý kiến chỉ đạo về việc khoanh tiền nợ thuế đối với trường hợp của Công ty Phú Cường Kiên Giang và được Tổng Cục Thuế trả lời bằng văn bản như trên.

Như đã thông tin, ngày 23-2-2024, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có kết luận thanh tra về chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đối với Sở Xây dựng và các UBND huyện, thành phố ở Kiên Giang.

Theo đó, thanh tra kết luận Công ty Phú Cường Kiên Giang điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất tại khu đất ký hiệu BT31 thuộc khu I, Khu Đô thị mới Phú Cường, công ty đã lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và đã có thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đã quá thời hạn, công ty không nộp tiền sử dụng đất với số tiền hơn 46 tỉ đồng là không đúng quy định tại khoản 4 điều 18 của nghị định số 126 ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Cũng theo kết luận thanh tra, Công ty Phú Cường Kiên Giang thực hiện đồ án điều chỉnh cục bộ các khu đất thương mại dịch vụ tại trung tâm vòng xoay Phan Thị Ràng (Khu Đô thị mới Phú Cường) làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng đến nay công ty chưa lập thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Duy Nhân

Người Lao Động

Bài viết liên quan