Cần Thơ không giảm tiền thuê đất cho 5 dự án đầu tư

Cần Thơ không giảm tiền thuê đất cho 5 dự án đầu tư - Ảnh 1.Dự án Bệnh viện Tim mạch Đột quỵ Cần Thơ do thay đổi mục tiêu dự án từ bệnh viện chuyên khoa sang đa khoa nên không còn đủ điều kiện được hưởng chính sách xã hội hóa. Ảnh NK

Theo Báo cáo số 2024/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ , nhằm thu hút các thành phần kinh tế tham gia thực hiện các dự án trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp tại địa phương, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND, ngày 18/7/2016 của UBND TP. Cần Thơ, trong đó quy định chính sách giảm tiền thuê đất cho các cơ sở thực hiện đầu tư các dự án thuộc danh mục các cơ sở đăng ký thực hiện xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 dự án được UBND TP. Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư theo chính sách khuyến khích xã hội hóa, trong đó có 01 dự án (Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Cần Thơ) trong quá trình đầu tư dự án, nhà đầu tư không đề nghị hưởng chính sách xã hội hóa, mà chỉ hưởng chính sách ưu đãi tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đầu tư.

7 dự án được đưa vào danh mục xã hội hóa theo Quyết định 22 với tổng diện tích thuê đất 10,83ha, tổng số tiền thuê đất được giảm và xem xét giảm hơn 43,4 tỷ đồng.

Trong đó, 2 dự án được hưởng chính sách xã hội hóa và đã hoàn thành đi vào hoạt động đó là dự án Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ và Trường Mầm non Hồng Phát, với số tiền thuê đất được giảm gần 8,8 tỷ đồng.

5 dự án được giảm tiền thuê đất với số tiền hơn 34 tỷ đồng, nhưng do chậm tiến độ, thay đổi mục tiêu dự án nên không còn đủ điều kiện được hưởng ưu đãi là: Dự án Trường Quốc tế Singapore, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ, Bệnh viện Tim mạch Đột quỵ Cần Thơ, Tổ hợp Đại học và Công viên phần mềm FPT Cần Thơ, Bệnh viện chuyên khoa tiêu hóa – gan mật Trung Sơn.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ, trong thời gian qua, chính sách khuyến khích xã hội hóa chỉ được nhà đầu tư trên 2 lĩnh vực là y tế, giáo dục quan tâm, những lĩnh vực khác như: dạy nghề, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường chưa thu hút được dự án tham gia đầu tư.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ. Các hạn chế trong thu hút đầu tư theo chính sách xã hội hóa là do thiếu quy hoạch sử dụng đất đai cho mục đích xã hội hóa, quỹ đất sạch của địa phương rất hạn chế, nhà đầu tư phải tự giải phóng mặt bằng; việc triển khai thực hiện trên phần đất doanh nghiệp đã thực hiện chuyển nhượng nên không thuộc diện xét ưu đãi tiền thuê đất theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND.

Một số cơ sở ngoài công lập có quy mô nhỏ, không đạt tiêu chí về quy mô, việc thay đổi mục tiêu, hình thức hoạt động so với kế hoạch được duyệt ban đầu cũng khiến cho doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng được hưởng các chính sách đầu tư trong lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa.

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường, qua xem xét Báo cáo số 2024/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư kết về quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND, UBND TP. Cần Thơ thống nhất đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2024/BC-SKHĐT, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND TP. Cần Thơ điều chỉnh chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư được hưởng chính sách xã hội hóa phù hợp với mục tiêu, định hướng, phát triển của thành phố, đúng quy định của pháp luật hiện hành và khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND thành phố kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả trong thu hút đầu tư.

Theo Ninh Khang

Nhà đầu tư

Bài viết liên quan