Bộ Xây dựng đề xuất người nước ngoài được sở hữu nhà nhưng không gắn với quyền sử dụng đất

Tại báo cáo vừa gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, liên quan đến việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân, tổ chức nước ngoài, có đại biểu Quốc hội kiến nghị chỉ nên quy định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân, tổ chức người nước ngoài không gắn với quyền sử dụng đất trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi sẽ tiếp tục trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp cuối năm nay.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu và Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ thống nhất quy định về quyền sở hữu nhà ở của cá nhân người nước ngoài không gắn với quyền sử dụng đất và bổ sung quy định người nước ngoài được gia hạn thời gian sở hữu nhà ở 1 lần.

Một báo cáo của Bộ Xây dựng trước đó ghi nhận, từ khi Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực cho đến nay số lượng nhà ở mà người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam là không lớn (chỉ khoảng 3.000 căn, chủ yếu là căn hộ chung cư tại các dự án phát triển nhà ở thương mại) không ảnh hưởng đến nhu cầu mua nhà ở của công dân trong nước.

Cũng theo Bộ Xây dựng, chính sách về tổ chức, cá nhân người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam đã được quy định từ năm 2008 theo Nghị quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội và tiếp tục được quy định cụ thể, bổ sung tại Luật Nhà ở 2014 nhằm tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân nước ngoài yên tâm sinh sống, làm việc tại Việt Nam, góp phần khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài.

Luật Nhà ở 2014 và nay là dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi cũng đã quy định chặt chẽ về loại nhà, khu vực được mua, số lượng nhà ở được phép mua và sở hữu. Cụ thể như, chỉ được mua nhà ở thương mại trong các dự án không thuộc khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng và chỉ được mua không vượt quá 30% căn hộ trong một tòa nhà, hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trên một đơn vị hành chính có số dân tương đương cấp phường.

Triệu Vương

Nhịp sống thị trường

Bài viết liên quan