Bất động sản trầm lắng, thu ngân sách giảm

Bất động sản trầm lắng, thu ngân sách giảm9 tháng đầu năm 2023, nguồn thu ngân sách đến từ thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) đều thấp hơn dự toán.
Bất động sản trầm lắng, thu ngân sách giảm - Ảnh 1.Thị trường bất động sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trầm lắng trong 9 tháng đầu năm 2023 ảnh hưởng tới thu ngân sách Nhà nước.

Sở Tài chính tỉnh BRVT vừa có báo cáo số 291 công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023. Kết quả cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh này là 64.590,1 tỷ đồng, đạt 72,8% so với dự toán là 88.591,0 tỷ đồng.

Theo báo cáo 291 của Sở Tài chính BRVT, nguồn thu ngân sách đến từ thuế thu nhập cá nhân thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 2.951,5 tỷ đồng, đạt 79,8% so với dự toán và bằng 88,7% (2.951,5 tỷ/3.326,8 tỷ) so với cùng kỳ. Nguyên nhân số thu giảm chủ yếu do Thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế và nhận quà tặng là BĐS bị giảm.

Ngoài ra, nguồn thu đến từ lệ phí trước bạ cũng chỉ đạt 58,2% (425,0 tỷ/730,0 tỷ) so với dự toán và bằng 55,9% (425,0 tỷ/760,9 tỷ) so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu lệ phí trước bạ thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ là do thị trường BĐS trầm lắng, do đó Lệ phí trước bạ nhà đất thực hiện bằng 38,7% (85,5 tỷ/221,1 tỷ) so với cùng kỳ. Trong khi đó, thời điểm này năm ngoái, nguồn thu lệ phí trước bạ đạt 221,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 1.215,5 tỷ đồng so với dự toán là 1.845,0 tỷ đồng (tỷ lệ đạt 65,9%) và bằng 76,2% (1.215,5 tỷ/1.594,2 tỷ) so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu tiền sử dụng đất thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ là do từ đầu năm 2023 đến nay do lượng giao dịch bất động giảm so với cùng thời điểm này năm 2022.

Theo Sở Tài chính BRVT, nguồn thu ngân sách từ xuất nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2023 là 12.447,2 tỷ đồng, đạt 64% (12.447,2 tỷ/21.700,0 tỷ) so với dự toán và bằng 77,7% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu là do giá nguyên liệu đầu vào cao, trong khi giá sản phẩm đầu ra thấp, nhu cầu tiêu thụ giảm nên nhu cầu nhập khẩu giảm đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh BRVT. Cục Hải quan BRVT đã thực hiện hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp (DN) nộp nhầm, nộp thừa do bổ sung C/O, do điều chỉnh giá chính thức, do khai bổ sung và do hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm.

Theo Sở Tài chính tỉnh BRVT, nước ta đã gia nhập hàng loạt hiệp định thương mại tự do trong khu vực/đa phương/song phương dẫn đến hàng loạt các mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cắt giảm theo lộ trình. Đây cũng là một trong các nguyên nhân ở một số mặt hàng kim ngạch nhập khẩu tăng, nhưng số thu ngân sách nhà nước lại sụt giảm.

Theo Nguyên Vũ

Đại đoàn kết

Bài viết liên quan