Băn khoăn với quy định gây vướng mắc đối với các dự án bất động sản

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 30-8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiệm kỳ khoá XV xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Băn khoăn với quy định gây vướng mắc đối với các dự án bất động sản - Ảnh 1.Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo

Trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết về các trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần và trả tiền hằng năm (khoản 2 và khoản 3 Điều 120), Ủy ban Kinh tế cho biết một số ý kiến đề nghị làm rõ quy định về việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ để hoạt động du lịch.

Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy cần có quy định theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh không chỉ giới hạn trong hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp mà cả hoạt động thương mại, dịch vụ.

Cho nhà đầu tư được trả tiền một lần hoặc trả tiền hằng năm tương ứng với tính chất của hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên đất, thời hạn, mục đích sử dụng đất và khả năng tài chính của nhà đầu tư.

Mặt khác, giúp nhà đầu tư tính toán được chi phí đầu tư, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hình thành tài sản thế chấp có giá trị, không chỉ là tài sản đầu tư trên đất mà còn là giá trị gắn với quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, cũng phải bảo đảm bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về “cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hằng năm và quy định cụ thể các trường hợp trả tiền thuê đất một lần, phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định, tránh thất thoát ngân sách nhà nước”.

Do đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí quy định tại khoản 2 Điều 153 về tiền thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm trong dự thảo Luật, đó là tiền thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm được ổn định cho chu kỳ 5 năm tính từ thời điểm Nhà nước quyết định cho thuê đất, tiền thuê đất cho chu kỳ tiếp theo được tính căn cứ bảng giá đất năm đầu tiên của chu kỳ tiếp theo, trường hợp tiền thuê đất tăng so với chu kỳ trước thì tiền thuê đất phải nộp được điều chỉnh tăng không quá tổng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của 5 năm trước đó.

Đối với quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm, Điều 34 quy định: Trường hợp bán từng phần diện tích, hạng mục của công trình xây dựng mà không đủ điều kiện để tách thành thửa đất riêng biệt thì không được chuyển nhượng quyền thuê trong hợp đồng thuê đất; người mua tài sản được chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với diện tích, hạng mục công trình đó; người bán tài sản phải tiếp tục nộp tiền thuê đất và thực hiện các nghĩa vụ khác đối với diện tích đã được Nhà nước cho thuê.

Thường trực Ủy ban Kinh tế đánh giá quy định này gây vướng mắc đối với các dự án bất động sản cho thuê văn phòng (thuộc trường hợp cho thuê đất trả tiền hằng năm) trường hợp người bán không tiếp tục nộp tiền thuê thì rủi ro cho người mua.

Do đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị cân nhắc quy định theo hướng đối với các dự án đầu tư có sản phẩm gắn liền với quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện tách thửa thuộc trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Văn Duẩn

Người lao động

Bài viết liên quan